[EN][SK]
DIGITAL BRAIN, s.r.o.
Turgenevova 10
040 01 Košice
Slovak Republic
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 26716/V
Produkty IBCseries, vývoj
            +421 (903) 666 107

             digitalbrain@digitalbrain.sk

             www.digitalbrain.sk

Ing. Miloš Blaho
Edison Tech, s.r.o.
+421 (907) 192 211
ViaNet, s.r.o.
Rampová 4
+421 (907) 633 233
info@vianet.sk
04001 Košice
Projektovanie a realizácia inteligentných elektroinštalácií
PCH Servis, s.r.o.
Martin Grajcár
+421 (915) 889 919
ibc@pchservis.sk
Lubina 1
04011 Košice
Papik, s.r.o.
Ponicanova 49
+421 (905) 951 131